SLUČAJ KRIVOKAPIĆ: ZATRAŽEN PLAN RASPOREDA STARJEŠINA NA DVORSKOM TRGU NA CETINJU

SLUČAJ KRIVOKAPIĆ: ZATRAŽEN PLAN RASPOREDA STARJEŠINA NA DVORSKOM TRGU NA CETINJU
30 Sep

SLUČAJ KRIVOKAPIĆ: ZATRAŽEN PLAN RASPOREDA STARJEŠINA NA DVORSKOM TRGU NA CETINJU

Savjet za građansku kontrolu rada policije postupa po pritužbi Socijaldemokratske partije (SDP) Crne Gore zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku SDP i bivšem predsjedniku Skupštine i Parlamentarne Skupštine OEBS-a Ranku Krivokapiću, tokom protesta na Cetinju 5. septembra 2021. godine.

O tome više ovdje.

Direktor Uprave policije blagovremeno je postupio je po zahtjevu Savjeta i dostavio i pisano izjašnjenje, službenu zabilješku, rukovodioca podsektora G.Đ. koji je informisao da je dana 05.09.2021. godine, shodno Planu mjera i aktivnosti Uprave policije povodom obezbjeđenja ustoličenja Mitropolita SPC na Cetinju sa službenicima Centra bezbjednosti Nikšić bio angažovan u svrhu ispomoći, te da je shodno Planu i naređenjima rukovodioca obezbjeđenja G.J. i rukovodioca sektora III D.M. imao zadatak da prati bezbjednosnu situaciju i u slučaju protivpravnog okupljanja građana i njihovog protivpravnog ponašanja upozori ih i izda naređenja u cilju njihovog razilaska. 

S tim u vezi, navedenog dana na Trgu Kralja Nikole, kako je u Službenoj zabilješci navedeno, došlo je do okupljanja građana, a kasnije i narušavanja javnog reda i mira, kada je iza postavljenog kordona policije putem megafona izdavao upozorenja i naređenja građanima da se raziđu. 

Policijski službenik - rukovodilac podsektora G.Đ. ovdje je posebno istakao da se kako je, shodno zaduženjima, putem megafona u skladu sa Zakonom izdavao  prvo upozorenja a potom i naređenja građanima da se raziđu, isključuje bilo kakva mogućnost da je mogao koristiti sredstva posebne namjene - šok bombu, a time i mogućnost da je namjerno gađao i pogodio Ranka Krivokapića. 

Imenovani policijski službenik je pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću iznio tvrdnju da kritičnom prilikom nije upotrebljavao bilo kakva hemijska sredstva prema bilo kom građaninu, pa ni imenovanom Ranku Krivokapiću, i iskazao spremnost da se podvrgne poligrafskom tesitranju, i da se u svojstvu svjedoka, ovim povodom, mogu saslušati i policijski službenici CB Nikšić, koji su se nalazili u njegovoj neposrednoj blizini. 

U konačnici svog izjašnjenja prema Savjetu imenovani rukovodilac podsektora je naveo da je pripadnik Uprave policije od 2002.godine, da je bio radno angažovan u CB Nikšić na poslovima policajca i Šefa smjene operativnog dežurstva, potom u OB Danilovgrad na poslovima zamjenika komandira Stanice policije, i u posljednjih pola godine na radnom mjestu komandira Stanice policije CB Nikšić.

Odgovor Uprave policije Savjet je dostavio SDP Crne Gore na upoznavanje i izjašnjenje.

U svom izjašnjenju SDP Crne Gore je navela da se akt direktora Uprave policije Zorana Brđanina kojim je gradanskoj kontroli rada policije dostavljena službena zabilješka G.Đ. ne može tretirati kao odgovor na zahtjev iz pritužbe za utvrđenje identiteta komandira koji je 5. septembra 2021.godine, u jutarnjim satima, nakon 6 h, rukovodio policijskim kordonom na Trgu Kralja Nikole, naredio upotrebu šok bombe kojom je gađan Krivokapić i kojom prilikom je zadobio lakše tjelesne povrede, kao i njegovu odgovornost za namjeru osakaćivanja Počasnog predsjednika SDP-a, prekoračenje ovlaśćenja i upotrebu prekomjerne sile. 

SDP Crne Gore je iznijela da se iz odgovora direktora policije vidi da isti nije preduzeo sve mjere i radnje iz djelokruga svoje nadležnosti kako bi utvrdio činjenično stanje odnosno na osnovu dostupnog video materijala i iskaza svjedoka i drugih dokaza sproveo potrebnu istragu, pronašao tj. identifikovao policijskog službenika koji je upotrijebio na način opisan u prijavi - šok bombu, utvrdio njegovu povredu službene dužnosti i pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti pred nadležnim organima. 

Savjet je od direktora Uprave policije zatražio da ga upozna sa konkretnim preduzetim mjerama i radnjama povodom upotrebe šok bombe prema građaninu Ranku Krivokapiću, na nezakonit i neprofesionalan način, usljed čega su izazvane i lakše tjelesne povrede.

Savjet je direktoru Uprave policije saopštio da zbog integriteta Uprave policije od izuzetne je važnosti da ne bude upitna identifikacija policijskog službenika koji je neprofesionalno postupao prema građaninu Krivokapiću.

Savjet je zahtijevao da u roku od tri dana dobije Plan rasporeda starješina sa njihovim punim imenima na sektoru gdje je povrijeđen gospodin Krivokapić.