REDOVNA ROTACIJA

REDOVNA ROTACIJA
26 Jan

REDOVNA ROTACIJA

ZORAN ČELEBIĆ NOVI PREDSJEDNIK SAVJETA

Podgorica, 25. januar 2018. godine - Na današnjoj sjednici održanoj u Skupštini Crne Gore za novog predsjednika Savjeta za građansku kontrolu policije jednoglasno je izabran advokat Zoran Čelebić, član Savjeta ispred Advokatske komore Crne Gore. 

Zoran Čelebić, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio postdiplomske studije iz oblasti prava Evropske Unije. Bio je šef Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore i Nacionalni koordinator za odnose sa Posmatračkom Misijom EU u Crnoj Gori. U svojstvu člana državne delegacije prisutstvovao je nizu međunarodnih pregovora i konferencija o prethodnoj Jugoslaviji, koje su održane u Hagu, Atini, Ženevi i Londonu. Takođe, kao član državne delegacije prisutstvovao je mirovnim pregovorima o bivšoj Jugoslaviji u Dejtonu, kao i mirovnoj konferenciji u Parizu, novembra i decembra 1995, gdje je potpisan mirovni sporazum. Bio je i sekretar Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SR Jugoslavije i sekretar Savjeta Savezne Vlade zа zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od posledica NATO bombardovanja. Bio je i pomoćnik direktora Direkcije javnih radova Vlade Crne Gore - Sektor za investiciona ulaganja. Od maja 2012. samostalno obavlja advokatsku djelatnost. 

Čelebić preuzima predsjedavanje od člana Savjeta prof. dr Dražena Cerovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta u Podgorici. Savjet je jedinstveno pohvalio rezultate predsjedavanja prof. dr Cerovića, konstatujući da je u minuloj godini značajno poboljšana komunikacija građanske kontrole policije i MUP Crne Gore, nastavljeni napori u vezi poboljšanja pristupa policije prema nasilju u porodici i otvorena diskusija o kreiranju strategija za pristup policije prema mladima. Savjet je istovremeno pozdravio i pohvalio ostvareno partnerstvo sa Generalnim direktoratom za poslove nadzora MUP Crne Gore.