PREKID PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA U NIKŠIĆU: DOSTAVLJENA LISTA PITANJA DIREKTORU POLICIJE

PREKID PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA U NIKŠIĆU: DOSTAVLJENA LISTA PITANJA DIREKTORU POLICIJE
27 Jul

PREKID PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA U NIKŠIĆU: DOSTAVLJENA LISTA PITANJA DIREKTORU POLICIJE

Podgorica/Nikšić, 27. jul 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije do danas je uzeo u rad ukupno petnaest pritužbi na postupanje policije u Nikšiću prilikom proslave državnog praznika 13. jula.

Savjetu su se pritužbom obratili građani i građanke Z.S, S.P, J.M, J.P, S.Š, G.P, V.ĐB.PŽ.K. i Ranka Božović, svi iz Nikšića, M.R. Iz Kolašina i M.S, A.B. i S.L. iz Podgorice. 

Ovim pritužbama, u svojstvu obrađivačice i izvjestiteljke, Savjet je zadužio dr Milenu Popović Samardžić, članicu Savjeta.

Pritužbu je podnijela i ugledna nevladina organizacija Forum slobodnih građana Luča koja je bila organizator proslave državnog praznika 13. jula u Nikšiću. 

Detaljno je predstavljena hronologija komunikacije sa Upravom policije. U pritužbi NVO Forum slobodnih građana Luča ja navedeno da su ekstremisti u Nikšiću pokazali agresiju i netoleranciju dok Uprava policije nije trebala da dozvoli nijednu prijetnju slobodi izražavanja i prava na slobodu okupljanja koji predstavljaju osnov svakog demokratskog društva.

Savjet je pritužbom, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio svog člana prof.dr Dražena Cerovića, redovnog univerzitetskog profesora.

Savjet je pritužbu dostavio na izjašnjenje direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu i dostavio mu sljedeću listu pitanja zahtijevajući jasne odgovore:

Molimo Vas da se detaljno upoznate sa navodima iz pritužbe u prilogu a Savjet naročito zahtijeva odgovore na sljedeća pitanja:

 • Da li je, i zašto ako jeste, u komunikaciji sa podnosiocioma prijava javnog okupljanja Uprava policija - CB Nikšić preferirala i davala prednost Opštini Nikšić? 
 • Zašto je opština Nikšić uopšte razmišljala i javno govorila o koncertu na glavnom gradskom trgu znači na lokaciji, u danu, i u vremenu, kada je već od strane NVO na istom mjestu i u istom danu uredno prijavljen skup?
 • Kako Uprava policija tumači, i smatra li to odghovornošću CB Nikšić, što se Opština Nikšić javno oglasila i dala informaciju o otkazivanju koncerta na lokaciji i u dan i u vrijeme koja je već bila zauzeta i pokrivena prethodnom urednom prijavom NVO “Luča"? 
 • Da li su odgovorni u CB Nikšić informaciju o urednom prijavljenom javnom okupljanju od strane NVO “Luča” blagovremeno saopštili Opštini Nikšić i ako jesu zašto nijesu javno reagovali (uključujući i sjedište Uprave policije) na javno saopštene netačne navode predsjednika Opštine Nikšić o navodnom (samo)otkazivanju koncerta zbog navodnih prijetnji? 
 • Zašto se CB Nikšić i Uprava policije nijesu nikada oglasili povodom indirektnih navoda o prijetnjama uglednom estradnom umjetniku Sergeju Ćetkoviću?
 • Da li je umjetnik Sergej Ćetković na bilo koji načćin, direktno ili preko punomoćnika, Upravi policije prijavio prijetnje, ugrožavanje sigurnosti, uvrede i ako jeste što je Uprava policije preduzela s tim u vezi?
 • Da li su službenici CB Nikšić kreirali adekvatan plan obezbjeđenja proslave praznika kao javnog skupa i da li su dosljedno postupali po njemu? Smatrate li da je u odnosu na to bilo nedostatnosti i propusta?
 • Da li su službenici CB Nikšić preventivno i operativno djelovali kako bi prevenirali moguće opstrukcije uredno prijavnog okupljanja a kako su najavljivali pripadnici ekstremističkih grupa?
 • Da li su službenici CB Nikšić preduzeli dovoljne mjere da ekstremnisti ne prekinu proslavu praznika a posebno je za Savjet važna informacija da li je Uprava policija svim učesnicima javnog okupljanja omogućila da se mirno i bezbjedno raziđu? 
 • Kako se moglo dogoditi da kontra-demonstanti dođu na istu lokaciju i ostvare neposredan kontakt sa onima koji su proslavljali praznik?
 •  
 • Da li ste kroz formiranu Komisiju za procjenu primjene sredstava prinude uočili određene profesionalne propuste i koje?
 • Da li se zbog okupnih okolnosti i posljedica planira smjena starješinskog kadra u CB Nikšić, primarno načelnika CB?