PRATI SE POSTUPANJE POLICIJE POVODOM NAPADA NA LGBTIQ DROP IN CENTAR

PRATI SE POSTUPANJE POLICIJE POVODOM NAPADA NA LGBTIQ DROP IN CENTAR
26 Jul

PRATI SE POSTUPANJE POLICIJE POVODOM NAPADA NA LGBTIQ DROP IN CENTAR

Podgorica, 26. jul 2022. godine - Na inicijativu svoje članice iz NVO sektora, Aide Petrović, Savjet za građansku kontrolu rada policije je jednoglasno prihvatio da prati postupanje policijskih službenika povodom prijavljenog napada na prostorije LGBT Drop in centra u Podgorici.

Brojne su institucije, političke partije, NVO, pojedinci osudili taj čin do kojeg je došlo u toku diskusije (javne rasprave) o sastavu radnog tima Vlade koji je trebao provjeriti usklađenost usvojenog teksta ugovora Vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Savjet se obratio direktoru Uprave policije, Zoranu Brđaninu, i pozvao ga da pruži (1) informaciju o samom dodađaju, (2) pretpostavljenim motivima, (3) da li napad ima veze sa javnom polemikom, koja je prethodila napadu, o predloženim kandidatima za članove Radne grupe Vlade za provjeru ustanovnosti i zakonitosti ugovora sa SPC, (4) informaciju o preduzetim radnjama na rasvjetaljavanju događaja kao i da (5) predoči koji su izazovi ili teže okolnosti u rasvjetljavanju ovog događaja.