POLICAJCI NE TREBAJU DA PRIMAJU POKLONE

POLICAJCI NE TREBAJU DA PRIMAJU POKLONE
28 Sep

POLICAJCI NE TREBAJU DA PRIMAJU POKLONE

Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratila se ugledna nevladina organizacija (NVO) “Forum slobodnih građana Luča” koja je zatražila da se provjeri da li su policijski službenici koji su izveli operaciju dovođenja i odvođenja velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve na Cetinje, 5. septembra 2021. godine, zbog intronizacije novog mitropolita navedene vjerske zajednice u Crnoj Gori, primili određene poklone koji bi mogli kompromitovati njihov lični kredibilitet i integritet policijske organizacije u cjelini.

Ova NVO je priložila određene video zapise i fotografije koji su inače postali viralni na društvenim mrežama i medijskim portalima.

Savjet je primijetio da su u medijima i na društvenim mrežama s tim u vezi na stotine objava i komentara koje su se mogli i nepovoljno odraziti na ugled policije i prepoznaju se i kao nepotrebno podmićivanje ili zahvalnost za izvršenje profesionalnih zadataka koji su povjereni službenicima policije od strane nadležnih starješina.

Za Savjet je naročito zabrinjavajuće da se uprkos brojnim negativnim navodima i komentarima, Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova nijesu javno oglasili sa odgovarajućim stavom i čijenicama. 

Savjet je odlučio da zaključi dalji rad po ovoj pritužbi na način što je sa pritužbom upoznao Ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije i od njih zatražio da nalože provjere i javnost obavijeste koje su tačno poklone primili policijski službenici i s tim u vezi pruže odgovarajuće instrukcije policijskim službenicima zbog budućih sličnih situacija.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je stajališta da policijski službenici treba da imaju nultu toleranciji prema bilo kojoj vrsti poklona i nagrade van službe, zvaničnih državnih i opštinskih organa i svoje sindikalne organizacije, bez obzira da li se radi o novcu, predmetima ili uslugama i da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da ojača napore prema rizicima i borbi za suzbijanje koruputivnih aktivnosti kako na visokom tako i niskom nivou.