OBUKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

OBUKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
09 Jun

OBUKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

PROMOCIJA STANDARDA U BORBI PROTIV TORTURE

Budva, 9. jun 2017. godine - U "Akademiji znanja" održan je trening seminar pod nazivom "Standardi u borbi protiv torture i drugih oblika nehumanog postupanja" za 22 policijska službenika.

Predavči na obuci bili su Sead Frljukčić, mr Aleksandar Saša Zeković, Milan Radović i Sanja Maraš. 

Član Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, predstavio je gradjansku kontrolu policije. Govorio je o važnosti prevencije torture i u tom kontekstu legitimisanju države koliko je demokratična. Razvijena je intenzivna diskusija i razmjena iskustava sa polaznicima obuka i razgovarano je o desetina primjera postupanja policije. 

Polaznicima obuke podijeljena su izdanja Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije. 

Sead Frljukčić, iz Uprave policije, govorio je o radu Etičkog odbora i poštovanju etičkog policijskog kodeksa, Milan Radović, koordinator u Gradjanskoj alijansi, govorio je o prevenciji torture i svom iskustvu u sklopu nacionalnom mehanizma za prevenciju torturu a Sanja Maraš, psihološkinja, govorila je, interaktivno, o sindromu pregorijavanja - burn outa.

Obuku je organizovala nevladina organizacija "Gradjanska Alijansa" uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.