KRIVOLOV: PROVJERA NAVODA DIREKTORKENACIONALNIH PARKOVA

KRIVOLOV: PROVJERA NAVODA DIREKTORKENACIONALNIH PARKOVA
05 Dec

KRIVOLOV: PROVJERA NAVODA DIREKTORKENACIONALNIH PARKOVA

Podgorica, 25. nSavjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, je pratio postupanje policijskih službenika povodom krivolova u Nacionalnom parku "Biogradska gora". Tematikom krivolova Savjet se kontinuirano bavi još od svog prošlog saziva. 

Savjet je od direktora Uprave policije zatražio detaljnu informaciju o preduzetim radnjama povodom posljednjeg slučaja krivolova jelena u navedenom nacionalnom parku kao i da se osvrnute na navode u javnosti, posebno od strane zvaničnika Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, da je u krivolovu jelena navodno učestvovao i sin policisjkog službenika i da navodno zbog toga postoje određene opstrukcije u procesuiranju krivolova. O tome dostupno ovdje. 

Nakon pokretanja postupka pred Savjetom, 25.11. 2021. godine, direktorka nacionalnih parkova Crne Gore se opet oglasila ali ovog puta sa sasvim drugačijom (pohvalnom) ocjenom prema postupanju policije. O tome dostupno ovdje.