IZVINJENJE POLICIJE ZBOG LOŠE PRAKSE U PROŠLOSTI

IZVINJENJE POLICIJE ZBOG LOŠE PRAKSE U PROŠLOSTI
25 May

IZVINJENJE POLICIJE ZBOG LOŠE PRAKSE U PROŠLOSTI

GODIŠNJICA NEZAKONITOG HAPŠENJA I DEPORTACIJE IZBJEGLICA IZ BIH

Herceg Novi, 25. maj 2017. godine - Komemorativnom skupu u Herceg Novom, u organizaciji nevladinih organizacija “Akcija za ljudska prava”, “Anima” i “Centar za građansko obrazovanje”, u ime Savjeta za građansku kontrolu rada policije je prisustvovao i na istom govorio mr Aleksandar Saša Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Slijedi njegova izjava:

Savjet za građansku kontrolu rada policije podržava njegovanje sjećanja na sve žrtve kršenja ljudskih prava ali i unapređenje kredibiliteta i povjerenja u ključne nacionalne servise kakav jeste policija. 

Savjet je, shodno zakonu o unutrašnjim poslovima, usvojio određene ocjene i preporuke, u vezi sa procesom suočavanja policije sa sopstevnom prošlošću. 

Savjet je 2012. godine, postupajući po sopstvenoj ali i inicijativama NVO, usvojio i uputio Upravi policije preporuku da na odgovorajući način građanima i javnosti uputi izvinjenje zbog učešća policijskih službenika u kršenju ljudskih prava u prošlosti kao i zbog nezakonitog hapšenja i deportacije izbjeglica iz Crne Gore. 

Savjet je podržao sve komemorabilne postupke koji doprinose odavanju počasti i sjećanja na žrtve i ocijenio da te aktivnosti svoje utemeljenje imaju kako u našem pozitivnom pravu, tako i u načelima međunarodnog humanitarnog prava i tekovinama UN. 

Pored učešća policije u kasnijem stradanju BiH izbjeglica Savjet je, pri usvajanju preporuke, imao u vidu i kršenja ljudskih prava građana koji su se zalagali za obnovu državnog i nacionalnog suvereniteta i identiteta i kasnije za demokratizaciju zemlje a prema kojima je policija pokazala priličnu neprofesionalnost, političku netrpeljivost i brutalnost. S tim u vezi, Savjet je zaključio da bi simbolički čin izvinjenja policije i MUP u cjelini dodatno osnažio kredibilitet policije i bio podstrek njenom profesionalnom i demokratskom djelovanju. 

Savjet vjeruje da čin izvinjenja, upravo u ovom društvenom trenutku, snaži ugled policije, njen kredibilitet i povjerenje u javnosti, cijeneći da je to u kontekstu diskontinuiteta s ranijim politikima i praksom kršenja ljudskih prava. 

Očekujemo od premijera Markovića i ministra Nuhodžića da se napokon uvaži izdata preporuka i realizuje istorijsko važno izvinjenje koje je i u kontekstu diskusije o prevazilaženju tereta prošlosti i sveukupnog pomirenja u Crnoj Gori.