IZOSTALE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI NA CETINJU

IZOSTALE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI NA CETINJU
15 Dec

IZOSTALE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI NA CETINJU

Podgrorica, 15. dece,bar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svoje članice, pokrenuo je postupak ocjene primjene policijskih ovlašćenja u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda kod Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, vezano za postupanje policije na Cetinju, na dan početka proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore. 

Na osnovu inicijative formiran je poseban predmet i istom je zadužena, u svojstvu obradivačice i izvjestiteljke, članica Savjeta Aida Petrović. 

Ovim povodom, uočeno je da je veliki broj građana na društvenim mrežama objavio fotografije blokiranih ulica i prilaza zgradi Skupštine Prijestonice gdje se održavala sjednica, a evidentirano je nekoliko desetina fotografija koje takve aktivnosti potvrđuju. 

S tim u vezi, Savjet se kod Uprave policije interesovao za detaljne i konkretizovane podatke o bezbjednosnoj situaciji na Cetinju navedenim povodom, postojanju rizika koji su mogli dovesti do narušavanja javnog reda i mira, koje su grupe i pojedinci identifikovani kao njihovi nosioci te da li je javnim funkcionerima, Skupštine ili Vlade, prijetila opasnost po život ili lični integritet. Savjet je od vd direktora Uprave policije zatražio i mišljenje da li je takvim mjerama došlo do nepotrebnog ograničavanja slobode kretanja i prava na spontano javno okupljanje.

Kako Uprava policije nije blagovremeno dostavila tražene informacije, Savjet je uputio, više puta, urgencije u ovom predmetu, u cilju pribavljanja informacije u što skorijem roku radi zaključenja predmeta i pružanja odgovora podnositeljki. 

Kako je izostao odgovor direktora Uprave policije, Savjet je odlučio da obustavi dalje postupanje po ovoj pritužbi zato što nije u mogućnosti da završi pokreni postupak kontrole. 

Komunikacija sa direktorom Uprave policije i njegovo uvažavanje građanskog nadzora policije su ključni za kvalitetno i blagovremeno postupanje Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Od svog utemeljenja 2005. godine, Savjet intenzivno koristi institut sopstvene inicijative, koji uz pritužbe građana i društvenih struktura, pomažu javnosti da dobiju pouzdane informacije i ocjene o policijskoj praksi i jačaju povjerenje u policijsku organizaciju.

Zahtjev Savjeta o bezbjednosnoj situaciji na Cetinju u posmatranom periodu, postojanju rizika koji su mogli dovesti do narušavanja javnog reda i mira, koje su grupe i pojedinci identifikovani kao njihovi nosioci te da li je javnim funkcionerima, Skupštine ili Vlade, prijetila opasnost po život ili lični integritet, je bio u javnom interesu.