IZBORI NA CETINJU I POSTUPANJE POLICIJE: USVOJENE OCJENE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

IZBORI NA CETINJU I POSTUPANJE POLICIJE: USVOJENE OCJENE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE
25 Jan

IZBORI NA CETINJU I POSTUPANJE POLICIJE: USVOJENE OCJENE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

Građanska kontrola policije konstatovala da su policijski službenici OB Cetinje postupali blagovremeno i profesionalno i tako doprinijeli da se izborni proces na Cetinju odvija i završi nesmetano i bezbjedno. S tim u vezi pohvaljen je načelnik i svi službenici OB Cetinje. Ćutanje bivših čelnika i administracije Prijestonice direktno podriva povjerenje javnosti u policiju. Za Savjet je neprihvatljivo da Uprava policije odnosno OB Cetinje, usljed ćutanja administracije Prijestonice, nije preduzela sve druge neophodne radnje kako bi se pristupilo identifikaciji osoba koje su registrovane na snimku RTCG. Takvo postupanje je štetno po kredibilitet policije. Povodom izvođenja SAJ na Cetinje Savjet je ocijenio da je odgovor direktora Uprave policije, s tim u vezi, neprihvatljiv i uputio protest sa zahtjevom da se odgovori dopune. 

Podgorica, 25. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na 16toj sjednici održanoj 25. januara 2018. godine, u sastavu mr.sc. Aleksandar Saša Zeković, doc.dr Branislav Radulović, prof. dr Dražen Cerović, predsjednik, mr. sc. dr Vladimir Dobričanin i advokat Zoran Čelebić provjerio je, po sopstvenoj inicijativi, postupanje policije u vezi sa incidentima na izborni dan na Cetinju i usvojio nakon pribavljenih informacija i izjašnjenja, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

 1. Građanska kontrola policije se odgovorno i profesionalno postavila u brojnim, po crnogorsku policiju i društvo, izazovnim i osjetljivim prilikama, snažno braneći interese javnosti, policijski integritet i kredibilitet države Crne Gore.
 2. Savjet za građansku kontrolu rada policije, postupajući po sopstvenoj inicijativi, uzeo je u rad provjeru postupanja policije u vezi sa incidentima nasilja na izborni dan na Cetinju, 26. novembra 2017, kada su održani izbori za Skupštinu Prijestonice. 
 3. Savjet je konstatovao da su brojni politički subjekti a naročito građani, putem  društvenih mreža i portala, iskazali iznenađenje pa i razočarenje navodnim neprofesionalnim postupanjem policije dok su neki lokalni funkcioneri određenih političkih partija u negativnom kontekstu pominjali ulogu policije. Iako je možda dobar dio tih navoda populističke prirode i dio nekonstruktivnog političkog konteksta i djelovanja Građanska kontrola policije je cijenila da je javnosti neophodno pružiti  odgovarajuće odgovore. S tim u vezi Savjet za građansku kontrolu rada policije od direktora Uprave policije zatražio je, 29.11.2017, ove podatke: 
 1. Detaljnu infomaciju o svim aktivnostima načelnika i policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje na izborni dan, 26. novembar 2017, koja uključuje i podatke o svim incidentima i prijavljenom nasilju i aktivnostima policije  s tim u vezi; 
 2. Detaljnu informaciju o komunikaciji Uprave policije, koja uključuje i jasne podatke o satnici svih radnji, sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom;
 3. U toku drugog dnevnika Televizije Crne Gore, dok govori novinarka gospođa Irena Rašović, koja izvještava iz zgrade Skupštine Prijestonice, iza njenih leđa, što registruje kamera, pojavila se grupa mladića, jedan za drugim, od kojih su većina bili s kapuljačom na glavi. Taj snimak odnosno kadar prilično je uznemirio i zainteresovao javnost. Savjet je zatražio od Uprave policije da utvrdi identitet tih lica kao i razlog njihovog boravka, u neradnom danu, u zgradi Skupštine Prijestonice. Možda se radi o poznatim članovima neke političke partije koji nijesu htjeli na dati način da budu snimljeni ali Savjet svakako cijeni da je važno da se javnosti pruža informacija i tome jer je to interesu zaštite kredibiliteta policije; 
 4. Kako značajan broj građana Prijestonice tvrdi da je u izbornoj noći registrovana kolona automobila bez registarskih oznaka, koja je duže vrijeme kružila gradom, Savjet se interesuje da je li taj podatak poznat Upravi policije odnosno OB Cetinje, da li je neko od građana prijavio kretanje tih vozila i šta su službenici OB Cetinje preduzeli s tim u vezi i 
 5. Detaljnu informaciju o razlozima upućivanja i konkretnim aktivnostima službenika SAJ-a u izbornoj noći 26. na 27. novembar 2017. godine. 
 1. Savjet je ocijenio da je objavljivanje ovih informacija u interesu javnosti i zaštite integriteta policije. 
 2. Nakon urgencije, 21.12.2017, direktor Uprave policije je, 9.01.2018, pružio određene odgovore koje je Savjet javno objavio na svom sajtu na ovom linku: 
 3. Uprava policije je detaljno informisala o svim postupanjima službenika OB Cetinje. Detalji su dostupni na sajtu, www.kontrolapolicije.me, u rubrici “Ocjene i preporuke” i za razumijevanje ovog zaključka neophodno je iste pažljivo konsultovati. U vezi sa opisanim aktivnostima Savjet ocjenjuje da su policijski službenici OB Cetinje, po prijemu svih obavještenja od lokalne izborne administracije, poslanika Skupštine Crne Gore, aktivista političkih partija i građana, postupali blagovremeno i profesionalno i tako doprinijeli da se izborni proces na Cetinju odvija i završi nesmetano i bezbjedno. S tim u vezi građanska kontrola policije izdaje pohvalnu ocjenu prema načelniku i svim službenicima OB Cetinje. 
 4. Na osnovu dostupne dokumentacije Savjet konstatuje da su policijski službenici OB Cetinje blagovremeno, po svim predmetima, komunicirali sa Osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i profesionalno i blagovremeno postupali po nalozima ODT. U vezi sa prijavom o navodnoj kupovini glasova od strane građana V. i P. S. a koju je podnio poslanik Miomir Pejović Savjet konstatuje da su službenici OB Cetinje postupali blagovremeno i nakon upoznavanja dežurnog tužioca u ODT na Cetinju profesionalno, po njegovim nalozima. Savjet je upoznat da je taj postupak još uvjek u toku i poziva sve građane, uključujući i poslanika Pejovića, da kroz saradnju sa OB Cetinje i ODT doprinesu da se predmet zaokruži odgovarajućim dokazima, kako je i najavljeno u dosadašnjoj komunikaciji s policijom. 
 5. Savjet konstatuje da su policijski službenici OB Cetinje blagovremeno podnijeli prijavu protiv nepoznatog učinioca zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje na štetu M.P, M.D, F.M, D.K i S.J i da su s tim u vezi profesionalno postupali po nalazima ODT. U ovom predmetu građani su iskazali rezervu pri saradnji s policijom, iskazujući nepovjerenje u policijski servis. Upravo iz ovih razloga Savjet za građansku kontrolu rada policije je insistirao na brzoj i efikasnoj reakciju policijskih službenika, i pružanju svih detalja o aktivnostima poloicije, kako bi se (o)čuvao njen kredibilitet i ista distancirala od primjedbi iz javnosti da je partijska policija. 
 6. Službenici OB Cetinje su po nalogu ODT uputili dopis Prijestonici Cetinje, tadašnjem predsjedniku Aleksandru Bogdanoviću, da se izjasni povodom ovih pitanja: (1) Ko je u toku izbomog dana i noći vršio obezbjeđenje zgrade Prijestonice Cetinje, kao i odgovoma lica zadužena za obezbjeđenje zgrade? (2) Ko su lica koja se na snimku kreću iza reporterke TVCG (šest lica)? (3) Da li su se u zgradi Prijestonice Cetinje u toku izbomog dana i noći nalazila naoružana lica, i ako jesu, dostaviti imena i prezimena tih lica? Direktor Uprave policije obavijestio je Savjet da će do dobijanja odgovora na navedeni dopis, službenici OB Cetinje preduzimati i druge mjere i radnje u cilju dobijanja odgovora na gore navedena pitanja, kao i otkrivanje identiteta lica koja su primijecćna iza novinarke Rašović. Savjet je, s jedne strane, iznenađen da administracija Prijestonice nije blagovremeno sarađivala s policijom. Raniji predsjednik Prijestonice, Bogdanović, u međuvremenu je izabran za člana Vlade Crne Gore koja preduzima ozbiljne napore da se unaprijedi rad i kredibilitet policijskog servisa. Ćutanje bivših čelnika i administracije Prijestonice ne doprinosi tim naporima i direktno podrivaju povjerenje javnosti u policiju. S druge strane, za Savjet je neprihvatljivo da Uprava policije odnosno OB Cetinje, usljed ćutanja administracije Prijestonice, nije preduzela sve druge neophodne radnje kako bi se pristupilo identifikaciji osoba koje su registrovane na snimku RTCG. Takvo postupanje je štetno po kredibilitet policije.
 7. Direktor Uprave policije je obavijestio građansku kontrolu policije da u toku izborne noći policijski službenici OB Cetinje nijesu opazili kretanje kolone automobila bez registarskih oznaka kroz grad “što ukazuje da iste nije ni bilo, odnosno da od strane policijskih službenika ista nije primijećena”. 
 8. Direktor Uprave policije je obavijestio građansku kontrolu policije, u vezi interesovanja o razlozima upućivanja i konkretnim aktivnostima službenika SAJ-a, u izbornoj noći, “da su se isti nalazili u gradskom području opštine Cetinje, ali nijesu preduzimali mjere i radnje prema bilo kome”. Savjet je direktoru Uprave policije uputio protest zbog neprihvatljivog odgovora koji narušava povjerenje i partnerstvo između policijske organizacije i građanske kontrole policije te ponovo zatražio dostavu detaljne informacije. 
 9. Savjet će nastaviti rad po tačkama zaključka u kojima je prepoznao neodgovarajuće postušanje policijskih službenika. 
 10. Sa zaključkom Savjet će upoznati javnost, predsjednika Vlade Crne Gore, Ministra unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore, direktora Uprave policije, načelnika OB Cetinje, Prijestonicu Cetinje i Odbor Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbjednost.