IAKO JE SAOBRAĆAJNICA PROHODNA, BAGERISTA MU UNIŠTIO AUTOMOBIL

IAKO JE SAOBRAĆAJNICA PROHODNA, BAGERISTA MU UNIŠTIO AUTOMOBIL
27 Sep

IAKO JE SAOBRAĆAJNICA PROHODNA, BAGERISTA MU UNIŠTIO AUTOMOBIL

Građanin gospodin Boris Latković (1975), magacioner sa Cetinja, preko tima Crnogorskog helsinškog odbora, podnio je pritužbu zbog postupanja policijskih službenika  5. septembra 2021. godine na Cetinju kada mu je, kako je naveo, bez razloga i opravdanja oštećen automobil.

“Moje vozilo marke Citroen Berlingo i registarskih oznaka CT AV 277 je bilo parkirano uz sami ivičnjak kolovoza, tako da nije svojom pozicijom ometalo prolazak policije i učesnika intronizacije u Cetinjskom manastiru. Ne kažem da sam vozilo propisno parkirao ali isto nije ometalo prolazak drugih učesnika u saobraćaju i njegova parkirna pozicija je bila takva da nije bilo opravdanja, nije bilo potrebe da se gotovo potpuno uništi. Vozač bagera se faktički iživljavao nad mojim i ostalim vozilima koja su bila ostala pored puta. Niko me nije upozorio niti mi naredio, mislim na policijske službenike, da pomjerim vozilo, jer da jeste naravno da bih to odmah i učinio jer ne vjerujem da postoji građanin Crne Gore koji bi bio srećan da bagerista, u ime države, u ovakvoj ekonomskoj situaciji, uništi njegovu imovinu bez ikakvog razloga i opravdanja. Suština je da nije bilo potrebe da se vozila sklanjaju na dati način jer se moglo proći pored naših vozila” kazao je gospodin Latković u pritužbi podnijetoj Savjetu za građansku kontrolu rada policije, ombudsmanu i unutrašnjoj kontroli policije.

Kada je saznao da je privatna mehanizacija gradonačelnika Budve učestvovala u uništavanju vozila, građanin gospodin Latković je pokušao sa njim da stupi u kontakt.

“Po saznanju da je gospodin Marko Carević, predsjednik gradske i crkvene opštine Budva, bio uključen u uništavanju mog vozila, pokušavao sam više puta da stupim u kontakt sa njim. Pozvao sam njegov kabinet, predstavio se i zamolio da mi izađu u susret i da me povežu sa gospodinom Carevićem u vezi sa dešavanjima na Cetinju. Sekretarica nije bila u toku, pa me ljubazno zamolila da joj objasnim o čemu se radi. Na veoma kulturan način sam joj objasnio da mi je bez ikakvoga razloga uništeno vozilo od strane Carevićevoga vozača bagera i da očekujem da mi daju zamjensko vozilo dok mi moje ne poprave jer mi je vozilo neophodno zbog redovnog života i rada. Sekretarica mi je rekla da će ga obavijestiti i da će me nazvati u naredna dva dana. Kako se nijesu javili kao što su obećali da će uraditi, ponovo sam ih pozvao poslije tri dana. Ponovo se javila sekretarica i rekla mi da će me nazvati za 10 minuta, ali se ni to nije dogodilo” kazao je gospodin Latković.

“Razumijem da je čovjeku možda neprijatno, ali nema razloga da mu bude jer čujem da je dobar, Bogu posvećen, čovjek a to je najvažnije kada trebamo da ispravimo greške prema nedužnima. U konkretnoj situaciji ja sam nedužan i bez razloga mi je pričinjena znatna materijalna šteta” kazao je u pritužbi gospodin Latković.

“Ukoliko je vozač pomahnitalog bagera postupao mimo naređenja policijskih službenika, onda to tako treba da se kaže pa Država Crna Gora treba da pomogne svojim građanima da se ispravi nepravda koju je počinio nesavjesni i ostrašćeni pojedinac, što podrazumijeva i njegovo krivično procesuiranje. Ali, policija je svakako bila obavezna da kontroliše situaciju i prati postupanje sumanotog vozača Carevićevog bagera. Nije smjela da dozvoli takvo ponašanje i bila je je obavezna da spriječi ponašanje koje je podsjećalo kao da je umislio da je Mojsije koji, uništavajaći tuđu imovinu i vozila, razdvaja Crveno more” pojasnio je gospodin Latković.

Građanin Latković je zatražio da nadležni provjere da li su u konkretnoj situaciji policijski službenici u odnosu na njegovo motorno vozilo postupali profesionalno, savjesno i da li su primjenjivali policijska ovlašćenja sa najmanje mogućih štetnih posljedica, kako i nalažu standardi policijskog postupanja i da li je bilo neophodno da se upotrijebi mehanizacija na način kojim su uništena i vozila parkirana uz samu ivicu puta iako prohodnost puta nije bila upitna.

Da paradoks bude veći, naglasio je građnin, uredno sam sankcionisan, 20. septembra 2021. godine, zbog nepropisnog parkiranja, što je u redu, ali mi nije pružena mogućnost da vozilo sklonim već je bez opravdanog razloga uništeno. Sankcija za ovaj prekršaj je uslijedila tek nakon uništenja vozila a ne prije, jer da jeste isto ne bi bilo ni uništeno jer bih ga asklonio.

Građanin je zatražio da u postupku kontrole bude naveden pod punim imenom.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je sa slučajem građanina Borisa Latkovića upoznao Vrhovno državno tužilaštvo, dostavljajući više video zapisa, a od Uprave policije je zatražio da se izjasni na navode iz pritužbe.

Na svom YouTube kanalu, Savjet je objavio ove snimke:

https://www.youtube.com/watch?v=iYdZZD1pVO4

https://www.youtube.com/watch?v=SX-KbOlQh6U

https://www.youtube.com/watch?v=-FcIjLqFQvs