HITNO ODUSTATI OD PREKRŠAJNOG POSTUPKA

HITNO  ODUSTATI OD PREKRŠAJNOG POSTUPKA
15 Aug

HITNO ODUSTATI OD PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Podgorica, 14. avgust 2023. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je preporučio Upravi policije da odustane od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv građanke M.Ž. iz Kolašina i o tome obavijesti nadležni Sud. 

Uprava policije posjeduje znanje, iskustvo i sve potrebne kapacitete da zaštiti žrtve nasilja, jasno ih razlikujući od nasilnika.

Savjet u svoj praksi od 2005. godine svega je nekoliko puta izdao sličnu preporuku.