GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE POSJETILA ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI KOTOR

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE POSJETILA ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI KOTOR
07 Jul

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE POSJETILA ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI KOTOR

Kotor, 6. jul 2017. godine - Predsjednik, prof. dr Dražen Cerović, i članovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije, dr Vladimir Dobričanin i mr Aleksandar Saša Zeković, boravili su danas u radnoj posjeti Odjeljenju bezbjednosti Kotor gdje im je domaćin bio načelnik Marko Radusinović. 

Posjetu je pratio i savjetnik direktora Uprave policije Sead Frljukčić. 

Načelnik Radusinović je predstavnike građanske kontrole policije upoznao sa bezbjednosnom situacijom i kretanjem kriminaliteta u Kotoru. Konstatovao je da se bar u ovom trenutku može reći da je Kotor krajnje bezbjedan grad i da se bilježi pad krivičnih djela po svim oblicima za 47%. Cijeni da je to zasluga rada Specijalnog državnog tužilaštva, Uprave policije i svakako napora službenika OB Kotor. 

Načelnik Radusinović je istekao da su za pola godine podnijete, od strane građana, svega dvije pritužbe zbog postupanja službenika policije koje su ocijenjene neosnovanim. Posebno je naglasio da se puna profesionalna pažnja posvećuje zaštiti dostojanstva ličnosti i da se samo kroz zakoniti rad može očekivati napredak na bezbjednosnom planu. 

Predsjednik i članovi Savjeta posebno su se interesovali za slučaj nezakonitog postavljanja video nadzora na području opštine i za službene radnje koje je policija, u vezi sa tim, preduzela. Načelnik Radusinović je saopštio da je OB Kotor i ranije potpuno proaktivno djelovalo. Saopštio je da nije tačno da su postojanje video kamera otkrili mediji već su službene zabilješke o tome postojale u OB Kotor mnogo ranije. Saopštio je da se sprovodi zakoniti proaktivni pristup prema bezbjednosno interesantnim licima i da se puna pažnja posvećuje očuvanju bezbjednosti i potrebi da se na bilo koji način ne ugrozi turizam kao osnovna ekonomija grada i države. Saopštio je da su povodom video nadzora procesuirana određena lica prema Specijalnom državnom tužilaštvu i da je to sada u njihovoj nadležnosti. 

Na intresovanje Savjeta načelnik OB Kotor je istakao da se značajno popravila komunikacija sa građanima i da je unaprijeđeno povjerenje javnosti. Upravo na osnovu komunikacije sa građanima rešavaju se brojna krivična djela od kojih je džeparenje u Starom gradu najizraženije i uglavnom ga realiziju strani državljani. 

Istaknuto je da je problematika nasilja u porodici slabo izražena čemu treba zahvaliti i drugačijem mentalitetu građana Kotora. 

Na interesovanje Savjeta je saopšteno da u lokalnoj policiji nema zapošljneih pripadnika hrvatske manjine. U uniformisanom sastavu OB Kotor je pedeset službenika dok je u kriminalističkoj policiji njih 12. Nekoliko je zapošljenih pripadnika bošnjačke manjine. Istaknuto je da lokalno stanovništvo nije zainteresovano za rad u policiji. Savjet je u tom kontekstu podsjetio na svoje ranije tekovine ističući značaj afirmativne akcije i stipendijskog programa koji trebaju podržati država ali i manjinska samoupravna tijela. 

Razgovarano je i socijalnom statusu policijskih službenika u Kotoru. Načelnik je najavio da će nakon sezone inicirati i otvoriti razgovore sa lokalnom samoupravom oko izgradnje stambene zgrade i istakao, na interesovanje Savjeta, da je dosadašnja komunikacija i saradnja sa novom vlašću u Kotoru odlična. 

Predsjednik i članovi Savjeta u pratnji načelnika OB i komandira Stanice policije obišli su prostorije za zadržavanje. 

Konstatovano je da su iste u urednom stanju i uglavnom u skladu sa CPT standardima. Najavljena je njihova rekonstrukcija. Savjet je izdao preporuku da se pristupni hodnik kroz koji se dolazi do prostorija za zadržavanje i kroz koji se pristupa sanitarnim prostorijama pokrije video nadzorom jer kamera koja je postavljena u holu, kod dežurne službe, taj prostor ne može kvalitetno pokriti ukoliko se zatvore vrata od prostorija za zadržavanje. Realizcijom ove preporuke unapređuje se bezbjednost zadržanih lica ali i štiti integritet policijskih službenika posebno u situacijama kada se dešavaju, ne tako rijetki, primjeri namjernog samopovređivanja građana kojima je donijeto rešenje o zadržavanju. 

Savjet je konstatovao da je načelnik OB profesionlano primio posjetu i inspekciju građanske kontrole policije i iskazao zadovoljtsvo kako unapređenjem komunikacije policije sa građanima tako i ukupnom bezbjedonosnom situacijom u opštini.