GRAĐANINU G.V. POVRIJEĐENO DOSTOJANSTVO, SATIMA U BLOKADI BEZ POMOĆI I INFORMACIJE

GRAĐANINU G.V. POVRIJEĐENO DOSTOJANSTVO, SATIMA U BLOKADI BEZ POMOĆI I INFORMACIJE
10 Dec

GRAĐANINU G.V. POVRIJEĐENO DOSTOJANSTVO, SATIMA U BLOKADI BEZ POMOĆI I INFORMACIJE

Podgorica, 10. decembar 2021. godine - Gospodin G.V. iz Podgorice obratio se pritužbom Savjetu za građansku kontrolu rada policije zato što mu je 4. septembra 2021. godine, bez objašnjenja i osnova, zabranjeno kretanje od strane policije.

“Dana 4. septembra 2021. godine, brojni građani, među kojima sam i ja, ostali su zaglavljeni u koloni vozila u Donjoj Gorici u Podgorici jer nam službenici Uprave policije nijesu dozvolili dalje kretanje u pravcu Cetinja i primorja. Radi se o opštepoznatoj činjenici, jer su o nevedenom pisali svi mediji i objavljeno je na desetina fotografija i snimaka koji potvrđuju takvo postupanje policije” naveo je građanin gospodin V. u pritužbi.

“Dolaskom na kružni tok u Donjoj Gorici, u neposrednoj blizini marketa Voli, zaustavili su me pripadnici Uprave policije i saopštili mi da ne mogu dalje. Zbog navedenog postupanja pripadnika Uprave policije, nijesam mogao da prođem, a zbog velikog broja automobila u saobraćajnoj traci u pravcu Cetinja, nije bilo moguće da se sa svojim vozilom vratim nazad. Ta blokada je, tog dana, trajala od 14 do 17 sati, kada sam bio razblokiran jer je veliki broj vozila oslobodio predmetnu saobraćajnicu kršenjem saobraćajnih propisa prelaskom preko razdjelnih ostrva, trotoara i slično, kada sam alternativnim saobraćajnicana nastavio svoje putovanje” naveo je građanin.

Građanin G.V. je u komunikaciji sa predstavnicima Uprave policije pokušao da dobije informaciju koliko će trajati navedena blokada i koji je pravni osnov za istu. Odgovoreno mu je da nemaju bliže podatke i da postupaju “po naređenju”. “Takođe, veliki broj građana je pokušao da dobije slične informacije, mogu navesti gospodina Damira Šehovića koji je javna ličnost, koji je u mom prisustvu takođe tražio da nam se dana uvid dokument na osnovu kojeg se to radi i da mu se omogući kontakt sa ovlašćenim licem. Svi naši pokušaji ostali su bezuspješni” saopštio je građanin V. Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

“Veliki broj građana je tražio da im se omogući prolaz jer žive u neposrednoj blizini i da im se dozvoli prilaz kući. Takođe sam svjedok da su u blokadi bile čitave porodice sa malom djecom koja su plakala i čiji su roditelji zahtijevali da ih propuste ali nije dozvoljeno” dodao je gospodin V.

“Oko 15.30 sati, kao u akcionim filmovima, došlo je par službenih džipova u kojima su bili pripadnici Uprave policije sa oklopima, tzv kornjače, a vidio sam i opremu za ispaljivanje hemijskih sredstava kako bi pojačali blokadu, iako do tog perioda nije bilo nikakvog incidenta ili nezakonitog i neprimjerenog ponašanja građana prema pripadnicima Uprave policije. Takođe su bili prisutna lica u civilnoj garderobi i automobilima sa civilnim tablicama koji su se na naše interesovanje izjasnili kao inspektori kriminalističke policije. Na naš zahtjev da se legitimišu oni su izvadili velike policijske značke koje su objesili preko vrata. Za mene je ovo bilo jako začuđujuće jer jedan od dvojice je bio u kratkim rukavima i vidjelo se da je njegovo tijelo čitavo istetovirano (ruke i predio ispod vrata) i više je ličio na nekog kriminalca nego na pripadnika policije” kazao je građanin V. u pritužbi.

“Pokušao sam da objasnim policijskim službenicima da sam težak srčani bolesnik, da sam imao tešku operaciju na srcu i da sam prije dva dana završio liječenje od Korona virusa (posjedujem urednu medicinsku dokumentaciju koju mogu dostaviti) i molio ih da nastavim svoje kretanje. Nisam dobio nikakav odgovor” zaključio je građanin svoju pritužbu i dodao da je primijetio da je u blokadi bio ogroman broj građana a da nije bio prisutan niko od zdravstvenih radnika koji bi ukazao eventualnu pomoć građanima na što, po njemu, policija je morala da obrati pažnju ako se već odlučila na blokadu saobraćaju i ograničavanje slobode kretanja.

Gospodin V. je istakao da smatra da mu je konkretnim postupanjem policije povrijeđeno ustavno pravo na slobodu kretanja. Pozvao je građanski nadzor policije da provjeri da li je odluka Uprave policije o oduzimanju tj. ograničavanju slobode kretanje osnovana i opravdana, pri čemu je posebno zatražio da se cijeni okolnost “zašto službenici Uprave policije prisutnim građanima nijesu pružili nikakvo usmeno obrazloženje, niti predočili pisanu odluku o ograničavanju kretanja”.

“Smatram da su mi, zbog mog zdravstvenog stanja, pripadnici Uprave policije svojim postupanjem ugrozili život, ne pokazujući nikakvu želju da mi pruže bilo kakvu pomoć pa makar i informaciju” naveo je građanin V. na kraju svoje pritužbe podnijete Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Pritužbu, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio je prof. dr Dražen Cerović, član Savjeta. 

Uprava policije nije odgovorila na primjedbe građanina V. Savjet sa žaljenjem konstatuje da je Uprava policije propustila da se izjasni na veoma ozbiljne navode podnosioca pritužbe kao i da je konkretnog dana u komunikaciji sa građaninom, 4. septembra 2021. godine, ali i u postupku građanske kontrole policije, odbila da dokaže nije došlo do neprofesionalnog i nezakonitog postupanja.

Savjet je ocjenio da Uprava policije, kroz dostupna izjašnjenja CB Podgorica u drugim slučajevima, nije pružila dovoljno uvjerljivo i argumentovano obrazloženje svoje odluke da ograniči slobodu kretanja. Posebno nedostaju pojašnjenja u pogledu legitimnosti, proporcionalnosti ali i otklanjanja sumnji o postojanju diskriminacije pri postupanju policije prema određenim kategorijama/grupama stanovništva.

Savjet je zaključio da je ozbiljan propust u postupanju Uprave policije taj što nije izdala saopštenje kojim obavještava javnost da će pristupiti blokadi saobraćajnica, jasno i razumljivo predstavljajući razlog zbog kojeg pristupa tim mjerama. Saopštenje te vrste i sadržaja je bilo neophodno kako bi se pružile i sve potrebne tehničke informacije o blokadi saobraćajnica (na primjer, podaci kome će eventualno biti omogućen saobraćaj - javni prijevoz, taksi i vozila hitnih službi, kao i koji su pouzdani alternativni pravci kretanja) te zamoliti građane da poštuju smjernice, upozorenja i naređenja policijskih službenika. Monitori ljudskih prava, javno su ukazali da su u blokadi bili i određeni alternativni putni pravci na koje su učesnike u saobraćaju usmjerili pojedini policijski službenici na prethodnim blokadama.

Imajući u vidu zdravstvene okolnosti podnosioca pritužbe, Savjet zaključuje da postupanje policijskih službenika u konkretnoj situaciji nije bilo kompatibilno sa poštovanjem ljudskog dostojanstva i nije bilo zasnovano na načelima saradnje, profesionalizma i srazmjernosti u primjeni ovlašćenja.

Pružanje odgovora “Postupamo po naređenju” na pitanje građana zašto je došlo do blokade saobraćajnice i do kada će ista trajati, Savjet ne može uzeti za dovoljan i profesionalan niti je isti na nivou služenja zajednici odnosno zakonske obaveze pružanja pomoći i podrške građanima.

Za Savjet su prihvatljive, opravdane i poželjne zakonite aktivnosti Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova koje doprinose sprječavanju širenja zarazne bolesti i zaštiti zdravlja stanovništva. Masovna javna okupljanja u tom pogledu imaju i nose poseban rizik. 

Međutim, Savjet je registrovao da su, u skladu sa tim, izostale aktivnosti Uprave policije istog dana u Podgorici, povodom dočeka patrijarha Srpske pravoslavne crkve u Podgorici (4. septembra 2021. godine) kao i prilikom ustoličenja u Beranama novog episkopa Budimljansko - nikšićke eparhije Srpske pravoslavne crkve (25. septembra 2021. godine). 

Savjet je ocjenio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava gospodina G.V. i ostalih građana koji su se zatekli u policijskoj blokadi saobraćajnica. Odluka o blokadi saobraćajnica (za koju Savjetu nije obrazloženo ko je zapravo donio) nije javno objelodanjena niti je blagovremeno i efikasno iskomunicirana sa javnošću. Savjet je preporučio Upravi policije da u sličnim situacijama prema javnosti nastupi 24 sata prije planirane blokade i da ima pripremljen i primjeren odgovor za pristup i brzu intervenciju hitnih službi kao i za izvlačenje iz blokade građana koje se zbog zdravstvenih i drugih prilika ne osjećaju sigurnim i zaštićenim da i dalje borave u uslovima blokade.

Savjet je ocjenio da ograničavanje slobode kretanja, kroz policijsku blokadu, na više lokacija, saobraćajnica u Podgorici predstavlja arbiternu ad hoc odluku koja nije zadovoljila zahtjeve legaliteta, legitimiteta i proporcionalnosti.