GODIŠNJICA NEZAKONITE DEPORTACIJE IZBJEGLICA IZ CRNE GORE

GODIŠNJICA NEZAKONITE DEPORTACIJE IZBJEGLICA IZ CRNE GORE
24 May

GODIŠNJICA NEZAKONITE DEPORTACIJE IZBJEGLICA IZ CRNE GORE

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE PREPORUČILA IZVINJENJE ZBOG LOŠE POLICIJSKE PRAKSE U PROŠLOSTI

Podgorica, 24. maj 2017. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u kontinuitetu pruža podršku svim komemorabilnim aktivnostima koji doprinose odavanju počasti i sjećanja na sve žrtve ali i unapređenju kredibiliteta i povjerenja u ključne nacionalne servise kakav definitivno jeste policija.

U tom kontekstu, a povodom obilježavanja godišnjice deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine (BiH), Savjet za građansku kontrolu rada policije podjseća na svoj odnos prema tranzicionoj pravdi i na svoje tekovine u vezi sa procesom suočavanja policije s sopstevnom prošlošću.

Savjet podsjeća da je maja 2012, postupajući po sopstvenoj ali i inicijativama civilnog društva, usvojio i uputio direktoru Uprave policije preporuku da na odgovorajući način građanima i javnosti uputi izvinjenje zbog učešća policijskih službenika u kršenju ljudskih prava u prošlosti kao i zbog nezakonitog hapšenja i deportacije izbjeglica iz Crne Gore.     

Istom prilikom, Savjet je podržao sve komemorabilne postupke koji doprinose odavanju počasti i sjećanja na sve žrtve. Savjet je dodatno ocijenio da te aktivnosti i postupci svoje utemeljenje imaju kako u crnogorskom pozitivnom pravu, tako i u načelima ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava a posebno u Rezoluciji Generalne skupštine UN 60/147 "Osnovna načela o pravu na pravni lijek i reparacije za žrtve teških kršenja međunarodnog prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava".

S tim u vezi, Savjet je zaključio da bi simbolički čin izvinjenja policijske organizacije i MUP u cjelini dodatno osnažio kredibilitet policije, unaprijedio povjerenje javnosti i građana u rad policije, bio podstrek daljim reformama policije i jačanju njenog profesionalnog i demokratskog djelovanja.

Savjet je nezavisno kolektivno ombudsman tijelo, ustanovljeno Zakonom o unutrašnjim poslovima, specijalizovano za pitanja policije koje prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja.

Savjet će kod ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije, Mevludina Nuhodžića i Slavka Stojanovića, reafirmisati svoje tekovine i izdatu preporuku, cijeneći da je to u kontekstu diskontinuiteta s ranijim politikima i praksom kršenja ljudskih prava i diskusije o prevazilaženju nasleđa prošlosti i sveukupnom pomirenju u Crnoj Gori.

Komemorativnom skupu u Herceg Novom, u organizaciji nevladinih organizacija “Akcija za ljudska prava”, “Anima” i “Centar za građansko obrazovanje”, u ime Savjeta će prisustvovati i na istom govoriti mr Aleksandar Saša Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.