DOSTUPNOST CB BERANE: IZDATA PREPORUKA UPRAVI POLICIJE

DOSTUPNOST CB BERANE: IZDATA PREPORUKA UPRAVI POLICIJE
05 Feb

DOSTUPNOST CB BERANE: IZDATA PREPORUKA UPRAVI POLICIJE

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije kontaktiralo je desetak građana_ki koji_e su ukazali_e da ne mogu putem elektronske pošte ostvariti kontakt sa Centrom bezbjednosti (CB) Berane. Kažu da im nijesu uspjeli brojni pokušaji da se obrate imenovanom CB već im se poruka, iz njima nepoznatog razloga, vraća. 

S tim u vezi Savjet direktoru Uprave policije uputio preporuku da naloži odgovorajućoj službi da provjeri validnost adrese: pjberane.rukovodilac@policija.me te da pristupe otkanjanju uočenog kvara kako bi email redovno funkcionisao ili da se otvori i javno objavi nova adresa za kontraktiranje CB Berane. 

Na zvaničnom sajtu Uprave policije javno je objavljena navedena adresa kao kontakt za CB Berane: http://www.mup.gov.me/upravapolicije/centri-bezbjednosti/Berane 

Savjet je u izdatoj preporuci ocijenio da dostupnost Uprave policije odnosno CB Berane treba redovno osigurati i preko elektronske(ih) adrese(a) koje treba ažurno provjeravati i uredno odgovarati odnosno komunicirati sa građanima.