DEBATA O POLICIJSKOJ TORTURI

DEBATA O POLICIJSKOJ TORTURI
12 Jun

DEBATA O POLICIJSKOJ TORTURI

Podgorica, 11. jun 2017. godine - Na televizji “Vijesti” emitovana je emisija “Direktno” posvećena primjeni policijskih ovlašćenja i postupanju policije tokom oktobarskih opozicionih protesta (2015). 

Gosti emisije su bili Miodrag Mijo Martinović, predsjednik Crnogorske profesionalne bokserske federacije i žrtva oktobarske torture, mr Aleksandar Saša Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu policije, Goran Danilović, bivši ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore i Milan Radović, koordinator programa u nevladinoj organizaciji “Građanska alijansa”.

Emisija je dostupna na ovom linku.

Savjet za građansku kontrolu rada policije, u saradnji sa partnerima, pripremio je i publikovao poseban izvještaj “Pravo na fizički integritet i dostojanstvo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja. Knjiga je dostupna na ovom linku.