Blogs

8. SJEDNICA
16 Jun

8. SJEDNICA

Osma sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 16. juna 2011. godine. Razmotreno je 14 predmeta, jedna nova predstavka uzeta je u razmatranje a rad na jednom predmetu je zaključen.
7. SJEDNICA
03 Jun

7. SJEDNICA

Sedma sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 3. juna 2011. godine. razmotreno je 13 predmeta, dvije nove inicijative uzete su u razmatranje, a zaključeno je šest   predmeta.
6. SJEDNICA
19 May

6. SJEDNICA

Šesta sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 19. maja   2011. godine, a tokom njenog rada razmotreno je osam predmeta, a dve nove inicijative i jedna pritužba uzete su u razmatranje.
5. SJEDNICA
29 Apr

5. SJEDNICA

Peta sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 29. aprila 2011. godine. Razmotreno je deset predmeta, jedna nova inicijativa uzeta je u razmatranje. Zaključeno je osam predmeta.
4. SJEDNICA
04 Apr

4. SJEDNICA

Četvrta sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 4. aprila 2011. godine. razmotreno je osam predmeta, dvije nove predstavke su uzete u razmatranje a zaključen je jedan predmet.
3. SJEDNICA
03 Mar

3. SJEDNICA

Treća sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 3. marta 2011. godine, a tokom njenog rada razmotreno je deset predmeta, tri inicijative za održavanje sastanaka, jedan novi predmet je uzet u razmatranje a zaključeno je šest predmeta.
2. SJEDNICA
14 Feb

2. SJEDNICA

Druga sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 14. februara 2011. godine, tokom koje je razmotreno sedam predmeta.
1. SJEDNICA
04 Feb

1. SJEDNICA

Prva sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 4. februara 2011. godine, tokom koje su razmotrene sljedeće tačke dnevnog reda

Pages